Какво представляват кръглите червеи при чинчилите?

Baylisascaris procyonis е един от най-често срещаните видове кръгли червеи, които се разпространяват в други бозайници. Чинчилите могат да бъдат изложени на тях, като ядат сено, което е замърсено с микроскопични яйца на Baylisascaris procyonis, предавани от бозайници, които имат кръгли червеи, като миещи мечки и кучета.

Чинчилите са известни като гостоприемници на вид кръгъл червей, наречен Baylisascaris procyonis. Това означава, че погълнатите яйца могат да се излюпят и ларвите могат да мигрират из тялото, но червеят няма да се възпроизвежда в чинчилите и да създава нови яйца, както биха направили при кучета или миещи мечки. Въпреки това кръглите червеи при чинчилите се считат за спешна медицинска помощ и за съжаление са фатални, ако бъдат погълнати от чинчили.

Симптоми на кръглите червеи при чинчили


Ларвите на паразита Baylisascaris procyonis при чинчилите най-често мигрират към мозъка и причиняват енцефалит (възпаление на мозъка), който може да има свързани неврологични признаци. Симптомите могат да включват:

  • Атаксия (нестабилна походка/липса на координация)
  • Ненормално споменаване
  • Топлинен наклон
  • депресия
  • Обикаляйки
  • Падане
  • Нистагъм (бързо движение на очите)
  • Опистотонус (скован, изпънат нагоре врат/глава)
  • Запетая
  • смърт

Причини за кръгли червеи при чинчили


Чинчилите са изложени на Baylisascaris procyonis най-често чрез поглъщане на сено или други храни, замърсени с фекална материя, съдържащи яйца на Baylisascaris procyonis.

Как ветеринарните лекари диагностицират кръгли червеи при чинчили
Вашият ветеринарен лекар ще извърши фекален тест, който позволява да се идентифицират яйцата на аскариди от фекалния тест. Диагнозата се поставя окончателно само чрез изолиране и идентифициране на ларвите. Тъй като ларвите на кръглите червеи обикновено се намират в мозъка на чинчилите, окончателна диагноза обикновено може да се направи едва след смъртта на домашния любимец.

Лечение на кръгли червеи при чинчили


Тъй като кръглите червеи Baylisascaris procyonis най-често се срещат в мозъка на чинчилата, за съжаление няма ефективно лечение за тях. Лечението също е ограничено от това доколко е напреднала инфекцията до момента на поставяне на диагнозата.

Възстановяване и управление на кръгли червеи при чинчили


Няма дългосрочен потенциал за възстановяване на чинчили, заразени с кръгли червеи. За тези чинчили е важно да ги отделите от всички други животни в домакинството и да лекувате симптомите им, за да подобрите качеството им на живот.

Най-добрият начин да предотвратите инфекция с Baylisascaris procyonis е да се уверите, че храната и сеното не се съхраняват за вашите чинчили навсякъде, където миещи мечки или гризачи имат достъп до тях – тъй като те ще бъдат най-честите гостоприемници на кръгли червеи.

Често задавани въпроси за кръгли червеи при чинчили


Заразни ли са кръглите червеи за други чинчили?
Кръглите червеи Baylisascaris procyonis не са директно заразни от чинчила на чинчила. Въпреки това, няколко чинчили в едно домакинство могат да имат инфекцията поради споделяне на заразен източник.

Заразни ли са аскаридите за хората?
Кръглите червеи Baylisascaris procyonis не са директно заразни за хората от чинчили. Въпреки това кръглите червеи, които могат да произвеждат яйца в чинчилите, ще ги отделят с изпражненията си. Ако фекална материя бъде случайно погълната от човек, той може да се зарази (но това е невероятно рядко).