Човешки грипен вирус при порове

Човешки грипен вирус при порове

Вирусът на грипа е доста заразен и може да се предава от хора на порове и обратно. Въпреки това е много по-вероятно порът да се зарази с човешкия грипен вирус от човек, отколкото човек да се зарази с грип от пор. И подобно на хората, грипът на поровете се причинява от...