Синдром на стомашна дилатация-волвулус (GDV).

Синдром на стомашна дилатация-волвулус (GDV).

Какво представлява синдромът на стомашна дилатация-волвулус (GDV)? Стомашна дилатация-волвулус (GDV) е животозастрашаваща спешна ситуация за кучета. При това състояние стомахът се издува, обикновено от храна и газове (дилатация), и се извива по оста си (волвулус) по...