Конете показват ли обич?

Конете показват ли обич?

Как да разберете дали вашият кон ви харесва? Едно от най-добрите изживявания с конете е да влезете в обора и веднага щом конят ви чуе гласа ви, той издава силно цвилене или крясък. Конят също може да бъде много щастлив да ви види. Ако притича към вас от пасището,...