Аквариумното занимание е изпълнено със забавление и интерес. Любопитството към поведението и живота на аквариумните рибки е с дълга история. Още в древността, в Египет, са били изградени първите изкуствени рибни ставове. Китайците са сред първите, които са развили акваристиката до професионално ниво.

Всеки, който обича аквариумите, първоначално се интересува от съвместимостта на рибките в аквариума. Отговорът на този въпрос зависи от редица фактори, свързани с тяхната животна среда, поведение и размножаване.

Съвместимост на аквариумните рибки според жизнената среда.

Не е възможно съвместното отглеждане на риби, предпочитащи топли и хладни води, в един и същ аквариум. Рибите, които процъфтяват в топлите води на тропиците, се нуждаят от околна среда с температура около 30 градуса и биха загинали в по-хладна вода. От друга страна, рибите от нашите местни водоеми не биха могли да преживеят при такива високи температури, поради което тези два типа риби не могат да кохабитират.

2. Съвместното съжителство между тревопасни риби и хищни риби не е възможно, тъй като по-миролюбивите видове бързо биха попаднали в ролята на плячка за по-агресивните хищни рибки.

3.В аквариума не бива да съжителстват малки и големи риби, тъй като по-големите обикновено гонят по-малките.

4.Рибите, които обитават една и съща среда в природата, могат да бъдат съвместно отглеждани в аквариум.

5. От всеки вид трябва да има поне 6-8 екземпляра, защото рибките са стадни животни и трябва да живеят в група.

Съвместимост на рибките според начина им на раждане.

Ововивипарни видове – те процъфтяват най-добре, когато се поддържат с други риби с подобни хранителни предпочитания и температурни изисквания към аквариумната вода. Пример за това са гупитата и мечоносците. Тяхното поколение се развива напълно вътре в тялото на майката, която ражда напълно сформирани малки рибки, които не се нуждаят от родителска грижа. С гупи и мечоносци можете да добавите и други видове като молинии, ангелски риби, гурамита, златни рибки и неонки.

2. Видове риби, които отделят икра – при тези риби, яйцата се изхвърлят от женската и по-късно се оплождат от мъжката. От яйцата се развиват ларви, които в началото не могат да приемат храна самостоятелно и зависят от жълтъчния мехур, който ги храни през първите етапи на живота им. Ларвите обикновено се закрепват за стените на аквариума или върху листата на водните растения. Понякога мъжките създават гнезда, като лалиусите, които строят пенести гнезда с включени растителни фрагменти. Тези риби имат различни предпочитания към водната среда в сравнение с рибите от първата категория, затова съжителството им в един аквариум обикновено не е препоръчително.

За да съжителстват рибите в хармония, е критично броят на индивидите в аквариума да не превишава разрешеното количество. Претъпканите аквариуми се замърсяват за кратко време, което създава нездравословни условия и може да доведе до разболяването на обитателите.