Аквариумите представляват изолирана екосистема, където различни видове водни обитатели коекзистират съгласно решенията на техния собственик. Събитията вътре в аквариума обикновено не оказват непосредствено въздействие върху ежедневието на останалите обитатели на дома, поради което животът на рибките често остава скрит и необърнат внимание от страна на хората.

Опитът в акваристиката позволява на знаещите хора да проявят бдителност и бързо да забележат признаци на нездравословно състояние в ограничената екосистема на домашния аквариум.

Какво е нужно да знаете за поведението на аквариумните рибки?

Редовно наблюдение на рибките

Любители на аквариумите не бива да пренебрегват забележителното поведение на рибките в техните водни домове. Те не само проучват околната си среда, но и адаптират поведението си в отговор на различни стимули. Това свойство варира между разнообразните видове аквариумни обитатели, но общото между тях е способността им да се адаптират високоефективно. Ако забележим липса на такава адаптация, е важно да се установи причината незабавно.

Да се наблюдават възможностите на рибите за адаптация и усвояване на новото пространство

Преобладава възприятието, че рибите са програмирани инстинктивно да търсят храна, да оцеляват и да се размножават. Въпреки това, тази идея не е напълно точна. Загрижеността за храненето не е единственият аспект, който трябва да вземем предвид при грижата за рибите. Оказва се, че рибите също изпитват стрес и болка, което е наблюдавано и потвърдено от любители акваристи.

Това предоставя изключителна възможност за наблюдение на ключовите процеси, свързани със съществуването на организмите, включително търсенето на храна за оцеляването както на индивидуалните особи, така и на целия вид. Също така може да се наблюдават новите начини, по които рибите намират и използват укрития за своя хайвер, и други забележителни поведенчески адаптации.

Рибите в аквариума не подлежат на основни промени или влияния в техния живот, но акваристите са в състояние да избегнат редица неприятности, като своевременно изолират рибите, които създават проблеми, от останалите.

Да се следи за прояви на агресия

Отглеждане на рибки в аквариум

Агресивните действия между рибите могат да бъдат многообразни. Внимателното наблюдение на динамиката в аквариума често разкрива както основната причина за конфликтите, така и коя рибка е агресорът. Борбите между рибите обикновено са свързани със спорове за територия, намиране на партньор или защита на младите. Особено внимание трябва да се обръща при добавянето на нови рибки към аквариума, тъй като това може да предизвика стрес у останалите обитатели.

Да се внимава за хищници

Иногори случаи се наблюдават, когато една риба похапва друга, често такава, която е по-миролюбива. В такива моменти отговорността пада върху раменете на аквариумиста, който не е успял да разпознае хищните наклонности сред своите подопечни и е събрал несъвместими видове заедно. Съществуват също така риби, които може и да не изяждат другите, но причиняват повреди, като например ронят перките им, откъсвайки цели или части от тях. Знаещите и опитни любители на аквариуми предотвратяват тези инциденти, тъй като бързо забелязват коя риба има склонност към агресия и различават дали нараняването е случайно или умишлено, и реагират навреме и подходящо.