Изхождам от предположението, че хората са най-разумните създания на Земята, може да изглежда логично да търсим признаци на интелигентност единствено сред млекопитаещите. Но подобен подход би ни заблудил, тъй като птиците също проявяват висока степен на интелигентност, и някои от тях дори превъзхождат други животни по този показател. Когато става въпрос за най-умелите птици от гледна точка на умствените способности, папагалите често се налагат като пример. Това мнение е обосновано, тъй като папагалите действително са в списъка с най-интелигентните представители сред птиците.

В обширното семейство на папагалите можем да изготвим рейтинг на тези видове, които надминават останалите по интелектуални способности. Нека разгледаме кои са топ умните папагали на планетата. Измежду приблизително 300 различни вида папагали, особено впечатление правят онези, които успяват да научат човешки език, да подражават на разговори и звуци, и дори да имитират гласовия тембър.

Като цяло папагалите притежават способността да възпроизвеждат човешка реч и могат да бъдат обучени да подражават на звуци, въпреки че не всеки екземпляр еднакво лесно развива тази умение. Има редица допълнителни условия, които трябва да бъдат изпълнени за успешното им обучение. Съществено е обаче, че папагалите имат вътрешен потенциал за това. Някои видове, които се отличават с висока интелигентност, усвояват човешката реч по-бързо от другите.

Жако

Интелектуалните способности на този папагал са изключителни, въпреки че той не изглежда особено привлекателен. Тяхната забележителна интелигентност е причината за това. Някои твърдят, че интелектът му се равнява на този на дете на възраст между три и пет години. Този папагал е способен да имитира убедително както мъжки, така и женски гласове, природни звуци, музикални мелодии и гласовете на други животни. Жако папагалите са сред най-разумните представители на папагалските видове и представляват голям интерес, особено когато са добре обучени. Те са способни да поддържат напълно осмислен разговор със своя собственик.

Амазона

Считан е за един от най-изтънчените майстори на имитация. В умението си да подражават, тези птици дори надминават Жако, въпреки че не са толкова умни. Този вид папагали се отличава с липсата на срамежливост и способността си да общуват с хората без колебание, като често участват в разговори.

амазоната е много умен папагал

Снимка: alvaroas8a0/pixabay.com

Какаду

Тези птици се характеризират с изключителна жизнерадостност и очарование. Въпреки че не достигат същият ниво на говорими умения като Жако и Амазонските папагали, те все пак се отличават с уникална способност за имитация. Изпълняват запомнени думи и прости изрази и могат да възпроизведат мелодии, които са впечатляващи. Такова поведение показва не само талант, но и интелигентност.

Ара

Тази птица се отличава с изключителен талант. Въпреки че не владее обширен лексикон, употребява думите си уместно, което свидетелства за притежаване на способности и интелектуални възможности.

Корела

Този очарователен папагал обича да общува, въпреки че способностите му за разговор не са толкова развити, както при другите видове. Корелата определено е впечатляващ представител на папагалите, но в сравнение с останалите си интелигентни сродници, тя се възприема като все още обучаваща се.

Способностите на папагалите, които могат да говорят, демонстрират, че този вид птици притежава способността за основен анализ и мислене, както и за запаметяване и иновативно прилагане на словесни конструкции, което предполага, че са интелигентни животни.