Папагалите обикновено са много социални същества, което ги прави прекрасен избор за компаньони в дома. Вълнистите папагалчета са особено популярни сред любителите на папагали поради тяхното разнообразно и привлекателно оперение, както и поради приятния им характер и поведение, когато живеят при своите стопани.

Животните са най-игривите и радостни същества, а когато се включи и тяхната умение да имитират човешки гласове и думи, те безспорно предоставят непревъзходима развлечения.

Всички видове папагали, включително и малките вълнисти папагали, притежават висока степен на интелигентност. Трудно е да се каже дали тяхната умствена способност или склонността им да се дружат с хората е основният фактор за тяхната популярност като домашни любимци. Важното е радостта, която хората изпитват, наблюдавайки ежедневните им дейности.

Двойките вълнисти папагали се отличават със свое уникално поведение. Тези птици произвеждат забележителен звук при взаимодействието си. По време на вечерните часове те издават мърморещи звуци. Наблюдението на техния мърмор, докато спят, е особено забавно.

Когато изпитват тревожност, гняв или се изправят срещу конфронтация, те стрелят шията си напред, разтварят клюна и разпъват палците на своите крака. При състезание за храна или партньорство между двама мъжки, те стават особено гласовити и могат да пристъпят към битка, при което става необходимо те да бъдат отделени един от друг.

Тези дребни пернати същества обитават света по двойки, и когато между самеца и самката възникнат нежни емоции, те си подават храна един на друг, което е изключително очарователен аспект от тяхното поведение.

Вълнисти папагали

Снимка: Uschi_Du/pixabay.com

Вълнистите папагали проявяват голяма грижа за личната си хигиена и посвещават много време на поддържането на перата си в отлично състояние. Наблюдението на техните ритуали по чистене е изключително занимателно и си заслужава вниманието. Тези птици са склонни към пряка комуникация и често изразяват различни емоции и намерения чрез своето оперение. Когато вълнистият папагал желае да направи впечатление или да се покаже авторитетен, той прибира перата си тясно около тялото и се изправя във височина. При изразяване на привързаност или когато изпитва жега, птицата разперва крилата си.

Характерна особеност на вълнистите папагали е тяхната склонност да дъвчат всичко, до което успеят да достигнат, от клетъчните пръчки до своите играчки. Важно е да осигурите на птицата среда, богата на материали, които са безопасни за нея, за да предотвратите случайно отравяне с неестествени предмети и растения.

Радостното пернато същество намира удоволствие в играта, като с радост взаимодейства с разнообразни играчки. От звънчеви до кубчета и даже притежателят на ключове може да се превърне в източник на увлекателни моменти за птицата. Ето защо дресировката на вълнистия папагал е и приятна, и лека задача, тъй като вниманието и ума му могат да бъдат лесно привлечени и упътени, като неговата умствена изворливост го трансформира в старателен и способен ученик.

Вижте също съвети при избор на вълнисто папагалче и какво ядат вълнистите папагали.