Лирообразната птица се отличава с впечатляващото перо и характерната си опашка, която прилича на древния музикален апарат лира, и е наречена така поради тази причина. Тя е призната за символ на австралийската фауна.

Произход на птицата лира

Специалистите твърдят, че птицата лира е възникнала на Земята преди приблизително 60 милиона години. В наши дни, този вид се намира изключително в Австралия. Въпреки че формата на опашката ѝ е сходна със силуета на музикалната лира, звуците, които произвежда, не напомнят за мелодичните звуци на инструмента. Птицата лира се слави като един от най-изкусните имитатори сред птиците в света. Има два подвида на птицата лира, като и двата пребивават на земята.

Голямата птица лира има местообитание в тропическите лесове на Виктория, Нов Южен Уелс и югоизточния регион на Куинсленд. Този вид също е присъствал в Тасмания след неговото въвеждане там през 19-ти век. Защитени резервати също служат като дом за голямата птица лира, като по този начин допринасят за нейната опазването. Отделно, Албертовата птица лира, която представлява различен вид от семейството на птиците лира, може да бъде открита в тропическите лесове на южен Куинсленд.

Как изглежда птицата лира

Лирообразната птица разполага с изключително здрави нозе, които служат не само за ходене, но и са оръжие при конфликти с врагове. Въпреки че крилата ѝ не й дават способността да лети, тя е способна да се плъзга по въздуха при спускане от висока възвишеност. По-големият представител на тези птици, голямата птица лира, достига до 98 сантиметра височина при мъжките особи и до 84 сантиметра при женските. По-малкият вид, Албертовата птица лира, на свой ред е с размери около 90 сантиметра за мъжките и максимум 80 сантиметра за женските.

Опашката на Албертовата птица лира е значително по-скромна и не толкова впечатляваща в сравнение с тази на по-големия вид птица лира. Състои се от 16 пера, подредени по уникален начин, като някои са извити и насочени така, че да придадат формата на музикален инструмент. Най-външните пера се отличават с черен цвят и завършват с жълта кръгла украса. Когато мъжкият разпери опашката си, за да привлече вниманието на женската, тези пера изпъкват странично, като трансформират опашката в очертанията на лира.

Цветът на лирообразната птица обикновено варира от кафяв до сив или черен. Крилата ѝ често са с един или два тона по-тъмни в сравнение с основния цвят на тялото. Отличава се с кръгли кафяви очи и човка, която не е изключително голяма.

красива птица лира

С какво се храни птицата лира

Лирообразната птица консумира инсекти, арахниди, разнообразни видове червеи, а иногда също семена и растителни коренища. Тя рови в опадалите листа, за да открие подходяща храна, която след това бързо атакува с клюна си. В случай на изключителен глад, този пернат хищник може временно да се преориентира към мъх или паднало трупче, въпреки че това е изключително нечесто срещано. Лирообразната птица притежава значителен апетит и е способна да се храни непрекъснато през по-голямата част от времето.

Размножаване на птицата лира

По време на размножителния си период, мъжкият индивид разперва опашката си пред различни самки в опит да привлече тяхното внимание. Птицата лира се възпроизвежда в периода от юни до август, когато мъжките активно създават специфични земни насипи в области с гъсталаци от храсти. Мъжката птица излиза от храстите, за да изпее своя песен и да съблазни самките както с красотата на своята опашка, така и със звуците, които издава.

Самецът е способен да изпълнява песни до четири часа непрекъснато. За да привлече вниманието на женските лири, той не само разпростира широката си опашка, но и може да я издигне над гърба си, размахвайки я в разнообразни насоки, което е демонстрация на още по-изтънчени танцови способности.

Мъжки индивид е възможно да оплоди множество женски, ако те го намерят за привлекателен. Често се наблюдава, че женските игнорират опитите на определени мъжки да привлекат вниманието им, ако не отговарят на техните стандарти за привлекателност. Така те инстинктивно избират най-подходящия партньор за баща на техните потомци, като този избор допринася за рождането на потомство с по-високи шансове за оцеляване.

Женските на птиците лири рядко строят гнезда по дърветата. В тях те отлагат само по едно яйце и го мътят без асистенция от страна на мъжките за период от около 50 дни. Грижата за потомството изцяло пада върху женските, които са отговорни за неговото възпитание и оцеляване до момента, в който младите птици не станат достатъчно независими, за да се осамостоятелни и да започнат самостоятелен живот като зрели особи.

Любопитни факти за птицата лира

Лирообразната птица е изключително бдителен организъм. В момента, в който усети опасност, тя замръзва на място и започва да издава предупредителни звуци, с цел да информира своите събратя за наличието на заплахата. Веднага след това, тя се заема с ускорено бягство, стремейки се да достигне до някое укритие като храсталак или дупка в земята. Когато усети, че е в безопасност и се е укрила успешно, престава с движението и остава неподвижна в опит да остане незабелязана.

Лирата е птица, прочута с изключително сложните си мелодии, които изпълнява през всички сезони. В единствената си песен тя вплита седем уникални за нея звука, а останалите са точни копия на песнопенията на други птици. Този вид виртуозно подражава на широк спектър от шумове.

Лира птицата не само че е способна да възпроизведе песните на различни птичи видове, които е заслушвала, но също така тя умело подражава на шумовете, издавани от коалите и динго кучетата. Тази забележителна птица също притежава способността да симулира звуци като тези на моторна резачка, двигател на кола, пукотевици, различни аларми и сирени, и дори може да имитира музика, мелодии от мобилни апарати, плач на малко дете и човешка реч.

Няколко десетилетия назад птицата лира беше застрашена от измиране вследствие на изменения в нейната природна среда, причинени от урбанизацията. Оттогава са създадени заповедници, които осигуряват непокътната среда за живот на птицата лира, елиминирайки заплахите за нея и позволявайки на популацията ѝ да бъде стабилна и под наблюдение.

Лирическите птици често попадат в капаните на разнообразни хищни животни, като например лисици и диви котки, а също така са обект на бракониерска дейност. Има известни случаи, при които тези птици са отглеждани в домашни условия, но за тази цел те изискват просторен двор. Интересен момент е, че мъжките лирически птици понякога изпълняват своите песнопения и танци пред своята стопанка, подобно на поведението си по време на брачния сезон, когато се ухажват за вниманието на женските.