Като най-развитите същества, ние, хората, често не оценяваме достатъчно уменията и креативността на другите животни. Въпреки че те не могат да говорят или да разсъждават на нашето когнитивно равнище, някои от тях ни поразяват с тяхната проницателност и способност да се приспособяват към различни обстоятелства. Те даже могат да ни преподадат урок или два.

Общоприето е, че делфините използват уникални звукови сигнали за взаимодействие помежду си. Известно е също, че слоновете проявяват грижи към своите пострадали членове и общуват помежду си чрез земни вибрации, предавани с тяхната опора. Познат факт е, че кучетата се обучават да изпълняват разнообразни команди и да следват определени модели на поведение, докато котките проявяват изключителна способност за приспособяване в различни обиталища. Но какво можем да кажем за птиците в този контекст?

Ето кои са най-умните птици на планетата:

Врана

Враните заемат втората позиция по умствени способности след човека. Те имат подобно на големите примати и цетацеи (като китовете и делфините) отношение на телесната маса спрямо обема на мозъка. Има научни експерименти, които предполагат, че интелектът на враните може да надвишава този на маймуните и да е на косъм от достигането на човешките възможности. Враните са способни да създават и адаптират инструменти, да анализират и разбират причинно-следствени взаимовръзки, да използват бройни понятия до пет и да запомнят лицата на хората.

В Израел, сивата врана (Corvus cornix) умело използва трохи хляб, за да примамва риби, докато в Норвегия и Швеция, същият вид птица извлича мрежи от водата с цел да достигне до рибата, уловена в тях.

Гарван

Гарван

Гарваните демонстрират интелигентност, сравнима с тази на враните, проявявайки изключителни когнитивни умения. Тези птици сътрудничат при лов, където обикновено оперират в парове – един привлича вниманието на родителското животно, докато другият залавя яйцата или младите. Известни са също така със своята способность да осмислят сложни причинно-следствени взаимоотношения и да решават комплексни задачи. Новите научни открития сочат, че гарваните проявяват способности за планиране на действията си за напред, превъзхождайки дори 4-годишни деца в този аспект.

Гарга

Гаргите проявяват забележителен интерес към всичко необичайно и привличат вниманието им предмети, които блестят и са наситени на цветове. Такива предмети често стават обект на техните кражби и последващо те ги пренасят в своите убежища. Обучението на гаргите е сравнително лесно и те са способни на изпълнение на различни трикове, могат да имитират човешка реч и да управляват различни инструменти.

Според резултатите от лабораторни тестове, гаргите показват умението да разбират човешки жестове, които им помагат да открият скрита храна, например когато човекът се взира или сочи към нея. Те са също така единствените известни не-примати видове, които способността си за взаимодействие подчертават с очен контакт. Наблюдава се и тяхното сложно социално и хранително поведение, където храната се разпределя между тях по уникален за видовете начин.

Често се наблюдава как гарги следват табуна от елени, като откъсват козината им за изграждането на своите гнезда. В Англия и Уелс те са известни с това, че отварят капачките на мляко, оставено пред домовете, и се наслаждават на съдържанието. Също така има разкази за врани, които се грижат за свои пострадали събратя.

Сокерица

Соколите се отличават с умението си да запазват в паметта информация, свързана с околната среда, и да се навигират в нея с изключителна лекота.

Колумбийските сойки, като пример, се прехранват с борови ядки и през летния период зариват до 30 000 семена за да се подготвят за настъпващата зима. Интересното е, че според изследвания, тези птици успяват да запомнят местоположението на почти всички тези семена! Всяко едно от техните укрития обикновено съдържа от едно до три семена, което означава, че те имат между 10 000 и 15 000 отделни места за съхранение на тяхната храна.

Колумбийските сокерици не само че притежават интелигентността да адаптират поведението си при наличие на наблюдатели, когато консумират своята храна, но и имат способността да разпознават числови величини. Това е потвърдено чрез изпит, при който пред птиците са поставени две различни групи семена; колумбийските сокерици последователно предпочитат групата с по-голямото количество семена, дори когато разликата в техния брой е минимална.

Сойка

Сойката е умна птица

Сойките се отличават със своята бурна енергия и изключителна интелигентност. Те са единствените същества, с изключение на човека, които предвиждат своите действия, като преценяват бъдещите си емоционални състояния. Изследванията разкриват, че сойките стратегически планират своето хранене, включително вида, количеството и местоположението, където ще похапват. По този начин те запасяват необходимото количество храна на специално избрано място.

Един отличителен пример за проявата на умения у сойките е поразителният интелект на Синята сойка, която по време на изследователски тест се сдоби с лист хартия от пода на кафеза и го приложи като уред, за да достигне до храна, разположена извън нея. Наблюдавайки това действие, останалите сойки също започнаха да прилагат подобен подход.

Сврака

Свраките имат умението да се идентифицират в зеркало. Сред останалите животни, които са познати с тази способност, са шимпанзетата, делфините, слоновете и човешките деца, които са на възраст над две години. Също така, свраките притежават способността да играят на криеница, показвайки ефикасност, която може да се сравни с тази на деца между три и пет години.

Това бяха най-умните птици на планетата, чиито интелект изумява учените непрекъснато. Изследователите откриха, че тези пернати същества притежават когнитивни способности, които в много отношения наподобяват тези на човека и други високо развити млекопитаещи. Някои видове, като например враните и папагалите, са способни да решават сложни задачи, които изискват планиране и решаване на проблеми, като например използването на инструменти за достигане до храна или модифицирането на предмети, за да си служат като помощни средства.

Тези удивителни способности са наблюдавани в различни експериментални условия. Например, някои врани са показали способността да разпознават човешки лица и дори да научават и запомнят лицата на тези, които им представляват заплаха. Папагалите от своя страна могат да научават и повтарят човешка реч, което предполага наличието на известна степен на разбиране и когнитивна гъвкавост.

Учените също така са наблюдавали социално поведение, което предполага сложни форми на комуникация и взаимодействие между птиците. Някои видове птици могат да работят в групи, за да намерят храна и да защитават територията си, което показва определена степен на колективно мислене и стратегическо планиране.

Изследванията на птичия мозък показват, че тези същества имат изключително развити области, отговорни за когнитивните функции, което обяснява техния висок интелект. Тези открития продължават да предизвикват интереса на научната общност, като поставят нови въпроси относно еволюцията на интелигентността и механизмите, които допринасят за развитието на сложни когнитивни способности не само при хората, но и при други животни.