Катърът представлява хибриден вид, създаден от кръстоска между жребец (мъжки кон) и магарица (женско магаре). Този животински вид е бил широко използван в аграрната дейност за транспортиране на тежести. Катърите са обладавали по-голямо работно усилие в сравнение с конете, но не достигат до издръжливостта на мулетата. Те се отличават с висока износоустойчивост и способността да пренасят значителни тегла. Способни са да носят на гърба си товари до около 100 килограма, което е значително облекчавало труда на земеделските производители.

Какво е катър?

Катърите са малко по-дребни от мулетата и поради тази причина обикновено се използват за транспортиране на по-малки товари. Всички катъри са стерилни, като това включва и мъжките, които са безплодни, и женските, които също не могат да се размножават. Те са по-редки от мулетата, защото е по-трудно да се получи потомство от скръстен жребец (мъжки кон) с магарица (женско магаре).

Катърите са известни с тяхната упоритост и непокорство, което може да се окаже пречка в аграрните дейности. В миналото, те и мулетата са били високо ценени заради тяхната изключителна работоспособност и способността да носят по-тежки товари в сравнение с конете.

Описание на мулето:

– по-рядко се срещат от мулетата, тъй като е по-сложен акта между двете животни;

главата на мулетата е по-лека от тази на мулета;

– ушите са къси и по-дребни;

– опашката наподобява тази на магаретата;

– крайниците на катъра са сухи, но за сметка на това са правилно поставени;

– могат да развият доста голяма скорост;

– катърите са изключително работоспособни, което ги прави идеалните селскостопански животни;

– могат да са доста инатести и да ритат;

– безплодни са.

Катърите и мулетата си приличат

Те могат да бъдат от разнообразни цветове, като често срещаната окраска е тъмно сивата. Катърите са изключително интелигентни същества и, както забелязва психологът Пат Парели, е критично да се стимулира животното да сътрудничи от своя воля, а не под принуда. Този подход не само че е по-човечен, но и се оказва по-ефективен, тъй като така животното става по-отзивчиво и полезно в аграрната дейност.

По размер катърите са по-дребни от конете, но това не намалява тяхната стойност за различни земеделски задачи. Те продължават да бъдат желани за работа в селското стопанство. В наши дни, въпреки че са по-рядко срещани в сравнение с миналото, когато катърите и мулетата играеха ключова роля като работна сила в селските райони, те все още се развъждат.