Какво представляват кокошинките?

Кокошинки, известни също като птичите въшки, са малки кръвосмучещи паразити, които се хранят предимно с кръвта на птиците. Тези паразити имат специализиран начин на живот, който е тясно свързан с техните хостове, в случая птиците. През нощта, когато птиците са най-пасивни и по-малко способни да реагират, кокошинките активно излизат от своите укрития и пристъпват към хранене, което включва проникване в кожата на птиците и смучене на кръв.

През деня кокошинките се крият в дупки, цепнатини и други скрити места по тялото на птиците, като тези укрития могат да бъдат в перата, близо до кожата или дори в гнездата. Това поведение служи като защитен механизъм срещу предатори и помага на паразитите да останат незабелязани от хоста си.

Кокошинките обикновено са много малки, с размери до 1 милиметър, и имат бледожълтеникав до белезникав цвят, който е труден за забелязване върху кожата или перата на птицата. Тяхното тяло е плоско и овално на форма, което им позволява да се придвижват лесно между перата на птиците.


След като са се нахранили с кръв, те могат значително да увеличат размера си, достигайки до 2 милиметра и да променят цвета си на тъмночервен, което е резултат от кръвта, която са погълнали. Тази промяна в размера и цвета след хранене често прави кокошинките по-лесни за идентифициране при визуална проверка на птиците за паразити.

Инфестацията с кокошинки може да причини стрес, анемия и дори смърт на заразените птици, ако не се вземат мерки за контрол. Важно е собствениците на птици и птицеферми да практикуват добра хигиена и редовно да проверяват своите птици за наличието на паразити, да почистват гнезда и да прилагат подходящи методи за контрол на паразитите, за да поддържат здравето и благополучието на своите птици.

Признаци за кокошинки по кокошките

Кокошинките са паразитни насекоми, които могат да имат сериозно отрицателно влияние върху здравето и продуктивността на домашните птици. Те се хранят с кръвта на своите гостоприемници, водейки до различни проблеми, включително намалено снасяне на яйца и компрометирани оплодителни способности на петелите. Заразените птици често показват поведенчески промени като тръскане на главата и чесане с човки, което е признак за дискомфорт и опит да се отърват от паразитите. Отказът да се прибират в кокошарника може да бъде още една индикация за наличие на кокошинки. Визуално птиците могат да изглеждат изтощени, с побелял гребен и гуши, загуба на тегло и в някои случаи – изгубване на оперението. Макар че кокошинките са по-често срещани при селскостопански животни, те могат да засегнат и домашни птици като папагали, амадини и канарчета, което подчертава необходимостта от редовен ветеринарен контрол и подходящи мерки за предотвратяване на инфестацията.

Когато едно животно стане домакин на огромен брой кокошки, тези паразити трябва да намерят място, където да се скрият през деня. В такива случаи е възможно те да се промъкнат в носните отвори или слуховия канал на животното. Това проникване може да причини разстройство в ориентацията и баланса, водейки до некоординирани движения и мятане на животното наляво и надясно. Въпреки че това състояние продължава за кратко време, то често има фатален изход. Наличието на кокошки в такива важни области като носа и ушите може да причини сериозен стрес и травми в животното, влошавайки неговото общо състояние и в крайна сметка водейки до смъртта му.

Какво убива кокошинките?

За ефективното управление на здравето и благосъстоянието на кокошките, е от съществено значение да се проведе цялостна програма за обезпаразитяване. Това включва не само внимателната превенция и лечение на паразитни инфекции при самите птици, но и поддържането на техния животен пространство – кокошарника, в чист и без паразити статус. Обезпаразитяването трябва да се извършва редовно и да обхваща широк спектър от вътрешни и външни паразити, включително червеи, въшки, кърлежи и други. Правилната хигиена и предпазните мерки са ключови за предотвратяване на болести и за гарантиране на здравето на птиците, което от своя страна води до по-висока продуктивност и по-добро качество на живота им.

Поддържането на хигиената в кокошарника е крайъгъльн камък в грижите за доброто здраве и продуктивност на птиците. Началният етап включва темелно почистване на помещението, което се извършва с особено внимание към всички повърхности и елементи в него. Всички дървени части като поилки, хранилки и кацалки трябва да бъдат изнесени и измити, защото те представляват потенциални убежища за паразитите. След като всичко е съвсем чисто, следва процесът на дезакаризация, при който се използват специални акарицидни препарати, например нео стомозан, айкън, циперметрин и други. Важно е тази процедура да се повтори най-малко два пъти с интервал от около една седмица, за да се осигури ефективността на лечението. Особено внимание трябва да бъде обърнато на местата, където птиците прекарват нощта и на всички кътчета и пукнатини, където акари и други вредители биха могли да се скрият и размножават.

При поддържането на хигиената в кокошарника е важно да се проведе редовно обезпаразитяване, за да се предпазят птиците от болести и да се гарантира тяхното здраве. Процесът изисква временно преместване на животните на друго място, тъй като кокошарникът трябва да бъде обработен без тяхното присъствие. Важно е също така да се извърши индивидуално обезпаразитяване на всяка птица. Това обикновено се постига с помощта на акарициден препарат за кокошинки, който трябва да бъде избран и одобрен от квалифициран ветеринарен лекар. Препаратът се разтваря в топла вода, като се внимава температурата да не е твърде висока, за да се избегне опасност от изгаряне на птиците. След това решението се напръсква върху животните, като се обръща специално внимание на човката и главата, за да се избегне рискът от поглъщане на препарата, което би било опасно за тях. Това внимателно и отговорно действие е съществено за поддържането на здравето и благополучието на птиците.

Как да се предпазим от кокошинки?

Кокошинките, нежелани паразити в птичите кокошарници, имат естествена неприязън към силните миризми. Един ефективен метод за борба с кокошинките е използването на природни отблъскващи средства като чесън, хрян и магданоз. Тези растения могат да бъдат добавяни директно в храната на кокошките или да се разпръскват по подстилките в техните жилища, като по този начин се създава защитен бариер, отблъскващ кокошинките. Алтернативен подход включва използването на стебла и листа от черен храстовиден бъз, които също притежават мощен аромат. Разпръснати в кокошарника, те не само че ще помогнат за отблъскването на кокошинките, но и могат да действат като препятствие срещу малки гризачи, които също могат да представляват проблем за птиците и тяхната обител.

Ако се затруднявате да прогоните насекомите и паразитите и вашите животни са тежко заразени, потърсете ветеринарно обслужване за лечение на кокошките.