Кучето заема уникално място сред домашните животни, и се счита за най-верния спътник на човека. Въпреки дълбоката ни привързаност към нашите четириноги друзи и включването им в семейния кръг, е важно да помним, че те се различават от нас по различни начини, включително и в перцепцията си за света около тях.

В продължение на години се вярваше, че кучетата не различават цветовете и възприемат единствено бялото, черното и различните оттенъци на сивото. Но съвременните научни изследвания показват, че нашите четириноги приятели всъщност могат да забележат и други цветове, въпреки че не разполагат с цялата цветова гама, която е достъпна за човешкото зрение.

Структурата на кучешкото око е причината – то не пречупва светлината в същата степен както човешкото око. В резултат на това хората различават по-широка гама от цветове в сравнение с домашните си любимци.

Кучетата са способни да идентифицират цветове в диапазона от синьо до жълто. Те най-трудно различават червения цвят, който за тях се възприема като жълт. Така също, те не могат да разграничат оранжевото и зеленото, тъй като и двата оттенъка им изглеждат жълти.

От друга страна, кучетата имат отлично зрение през нощта. Те възприемат света в тъмното по-четко, с визуална острота, която е четири пъти по-добра от тази на хората. Способността им да разпознават различни оттенъци на сивото, както и да виждат при значително намалена осветеност, надхвърля човешките възможности.

Зениците на човека се адаптират към различните нива на осветеност, като се сужават или разширяват. Въпреки това, зениците на кучетата остават със същите размери. Вследствие на техните големи зеници, нашите четириноги спътници изпитват трудности с различаването на детайли по близки обекти. Кучето различава предметите пред себе си, но не със същата детайлност, както хората.

Как виждат кучетата

Нашите домашни любимци имат по-добра способност да засичат и разпознават движенията на обекти и да различават мигащите картини по-ефективно от човека. Когато кучето наблюдава телевизор, то възприема последователността от отделни кадри, вместо непрекъснатата сцена, която хората виждат.

Хората имат зрително поле от 180 градуса, докато кучетата разполагат с по-широк обхват, достигащ между 250 и 270 градуса. Това допълнително разширение на зрението им позволява да виждат по-ефективно.

Определено панорамното виждане варира сред различните кучешки породи. Кучетата с къси муцуни, като мопсовете и пекинезите, имат по-ограничен обхват на видимост. От друга страна, породи с дълги муцуни, например лабрадорите, се наслаждават на по-широко панорамно зрение. Кратката муцуна води до по-ограничено поле на зрението, докато по-дългата муцуна предоставя на животното възможността да вижда по-широка картина на света около него.