Предсърден застой при кучета

Предсърдният застой е рядко нарушение на сърдечния ритъм, характеризиращо се с абнормни находки на ЕКГ (електрокардиограма). По-конкретно, ЕКГ идентифицира липсващи P-вълни, мярка за електрическата активност в предсърдията, горните две камери в сърцето на кучето.

Предсърдният застой може да бъде временен, постоянен или терминален (поради усложнения като сърдечна недостатъчност) и най-често се наблюдава при английски спрингер шпаньоли. Заедно с липсата на P-вълни, ЕКГ на кучето може да покаже бавен сърдечен ритъм с правилен или неправилен ритъм.

Симптоми и видове

  • Летаргия
  • Мускулна загуба
  • Бавен сърдечен ритъм (брадикардия)
  • Спонтанна загуба на съзнание (синкоп)


Причини за предсърден застой при кучета

Ненормално високи концентрации на калий в кръвта (хиперкалиемия)
Сърдечни заболявания, особено тези, свързани с предсърдията (напр. предсърдна миопатия)

Диагноза

Въпреки че на животното се провеждат рутинни лабораторни тестове, включително пълна кръвна картина, биохимичен профил и анализ на урината, често предсърдният застой се потвърждава чрез находки от ЕКГ (електрокардиограма). Други често срещани открития включват необичайно високи нива на калий и натрий в кръвта – и двете се откриват само с биохимичен профил. Тези резултати могат също да показват аномалии, свързани с други съпътстващи заболявания. Междувременно ехокардиографията ще помогне на вашия ветеринарен лекар да диагностицира вида на сърдечното заболяване и тежестта на проблема.

Лечение

При някои кучета предсърдният застой не е животозастрашаващо състояние и не е необходима хоспитализация. При други обаче може да е достатъчно сериозно, за да изисква незабавно интензивно лечение. Такива животни обикновено имат необичайно високо ниво на калий в кръвта или страдат от тежка дехидратация. В тези случаи се използва интравенозна флуидна терапия за стабилизиране на животното. Ако сърдечният ритъм на кучето не може да се коригира с обикновени средства, пейсмейкър може да бъде имплантиран хирургично в гръдния кош или корема. Това малко медицинско устройство помага да се контролира анормалната активност на сърдечните предсърдия.

Живот и управление

Прогнозата на кучето зависи от основното заболяване, причиняващо нарушение на сърдечния ритъм. Ако се коригира бързо и (когато е налице) хиперкалиемията е обърната, дългосрочната прогноза е отлична.

Вашето куче ще се нуждае от почивка в среда без стрес, далеч от други домашни любимци и активни деца, за да помогне за контролиране на симптомите на постоянен предсърден застой. Въпреки това дори с пейсмейкър симптомите на летаргия и слабост могат да продължат. Кучетата с пейсмейкър също изискват редовни последващи прегледи и периодични ЕКГ за проследяване на ефективността на устройството и сърдечния ритъм.