От древни времена до наши дни, слухът за виенето на вълците под Луната, особено по време на пълнолуние, винаги е възбуждал страх у хората, като силуетите им се изпречват пред нейната светла повърхност. През Средновековието всеки вълк, забелязан да издава виене при пълнолуние, бивал елиминиран, тъй като вярванията го обвинявали в превръщане в оборотен.

Мнозина вярват, че вълкът подава силен вой по време на пълната луна в знак на заплаха към останалите си съперници и за да внуши ужас в хората от близките населени места. Всъщност обаче, това не отговаря на истината. Вълците издават вой не само при пълнолуние, а издават звуци през цялата нощ, независимо от фазата на луната.

Вълците издават виене, тъй като то представлява техния основен метод за взаимодействие, насочен особено към предаването на сигнали на значителни дистанции. Чрез своето вие, вълкът информира своите съратници за присъствието на потенциална храна в района и може да призове стадото да се събере на определено място.

вълк

Чрез звуците на своето виене вълците съобщават на останалите вълци, включително и тези от различни глутници, за промени в популацията на своята група. Продължителни изследвания на вълчите вокализации разкриха, че те могат да информират дали в глутницата има новородени.

Често младите вълци издават виене, когато изгубят пътя си, и ако получат отзив с познато виене, успяват да се насочат обратно към своята група. Ако не намерят пътя обратно, те стават самотни вълци, което ги прави особено опасни.

Е редки случаи вълк да издава вой като предупреждение, че е на път да атакува, дори и членове от собственото си стадо. Такова поведение би могло да настъпи, когато вълченцата са убити и не е известен нападателят. В такива моменти родителите стават изключително агресивни и често пъти вълкът и вълчицата започват да вият заедно. В процеса на виене, те изправят муцунките си към небето, за да се разнесе техният вой колкото се може по-далеч. Поради тази особена поза, хората са приели мнението, че вълците вият в посока към Луната.

Има случаи, когато цялото вълче стадо издава вой. Това се случва при появата на нови особи, които претендират за територията на стадото. Чрез този съвместен вой, вълците предупреждават тези претенденти, че нарушаването на границите на тяхната територия може да доведе до смъртоносна битка.