Има моменти, в които поведението на животните ни изумява с прояви на ум, напомнящи човешки. Те демонстрират способности за мислене и оригиналност, които в нашите очи изглеждат нехарактерни за тях. Несъмнено, човекът е най-развитият и съзнателен вид на Земята. Въпреки това, ние не сме единствените същества с интелект.

Ето кои са най-интелигентните животни в света.

Шимпанзе

Шимпанзетата имат ДНК, което в значителна степен съвпада с човешкото. Техните поведенчески характеристики и способности се приближават изключително много до тези на хората. Тези животни са способни да се изправят и ходят изправени на задните си крака, както и да създават и употребяват основни инструменти.

Те съществуват в общности, базирани на социални взаимодействия, и имат способността да се приспособяват към разнообразните си околни среди. Научните проучвания показват, че шимпанзетата са способни да усвоят знаковия език, използван от хората с увреден слух и реч, и да го възприемат за осъществяване на комуникация. Тези животни изразяват емоции, характерни за човека, като раздразнение, съпричастност и способността за саморазпознаване.

Делфин

Делфините са едни от най-умните животни

Известно е, че делфините притежават изключителна интелигентност. Тези животни могат да предпазят човек от акули, като плуват в кръг около потенциалната жертва или отвличат вниманието на хищника. Те проявяват привързаност към своите събратя в социалната група и в критични моменти подпомагат тяхното издигане до повърхността на водата.

Делфините притежават една изключително характерна черта, която ги разграничава от прочите животни. Отрано в своето развитие, те разработват индивидуален звук, който представлява комбинация от свистене и гърлени ноти. Този уникален звук става разпознаваем за останалите делфини, които го научават и го използват за да извикат съответния делфин, подобно на начина, по който хората използват имената си за идентификация.

Слон

Слоновият мозък не единствено се отличава със своята значителна големина, но и работи по начин, който прилича на този на хората. Тези животни общуват със своите събратя, оказват подкрепа при емоционални вълнения и често изразяват помощ към представители на различни видове в множество обстоятелства.

Слоновете общуват помежду си като използват своите хоботи и чрез вибрации, които произвеждат с краката си. Най-забележителен факт, регистриран от научната общност, е случаят, при който една слоница на име Хепи идентифицира своето отражение в огледало, способност, която до момента се приписва единствено на хора, определени видове шимпанзета и делфини.

Врана

Враната е интелигентна птица

Враните разполагат със забележителна интелектуална способност, която им позволява да решават комплексни задачи. Вероятно сте чували истории за врани, търсещи отмъщение, нали? Това се дължи на техния феноменален капацитет да запаметяват човешки лица и при повторна среща, да асоциират тези лица с предишни позитивни или негативни взаимодействия.

В зависимост от поведението на хората към тях, враните могат да проявят благосклонност, носейки подаръци, или да реагират агресивно.