Хиените принадлежат към семейство хищни млекопитаещи. В момента съществуват едва четири различни вида от този род: петнистата хиена, кафявата хиена, ивичестата хиена и земният вълк. Тези видове са распространени главно в Африка и Югозападна Азия, където играят ключова роля за баланса на местните екосистеми. Въпреки че външно те наподобяват канисите, генетично те са по-скоро свързани с мангустите. Хиените се хранят предимно с лешове, което е съществено за здравето на екосистемите, в които живеят. Все пак, освен като мършояди, те са изключително способни ловци. Силната им захапка възбужда страх у другите обитатели на техния хабитат, а острите им нокти им позволяват да бягат бързо и да правят резки завои при преследването на своята плячка.

Хиените се появяват за пръв път на континента Евразия през миоценския период. С течение на времето те разширяват своето разпространение, като останки от древните им предци могат да бъдат открити дори в Европа и Северна Америка. Климатичните промени, настъпили преди около 15 милиона години, обаче довеждат до тяхното почти пълно измиране. Единствено незначителен брой индивиди успява да оцелее на територията на съвременния Близък изток.

Ивичестата хиена е най-често срещаният представител на своя вид. Разпространена е в северна Африка и простира своето присъствие в Азия от районите около Средиземно море до Бенгалския залив. Този вид е типичен за субконтинента на Индия.

Хиена

В другата равнина се намира кафявата хиена, която е на ръба на изчезването, основно вследствие на климатичните промени и интензивното ѝ унищожаване. Този вид може да бъде забелязан само в Южноафриканската република. Еколозите предупреждават, че изгубата на този хищник би имала катастрофални последици за екосистемите в Намибия и Зимбабве.

Хиените заемат значително място в народните представи и мифологични вярвания на различни човешки общности. Тези животни често са възприемани като ужасяващи и предмет на отвращение. Поверията ги свързват с черната магия, като се вярва, че шамани използват от техните органи за целите на традиционната медицина.

В определени африкански традиционни общности съществува убеждението, че хиените оказват влияние върху духовете на хората, пречейки им да преминат в заоня свят. В различни области пък хиените са разглеждани като обирджии на гробища, стада и малки деца.