Облачният леопард (Neofelis nebulosa) представлява привлекателен хищен вид, който е изправен пред риск от унищожение, поради което е прокламирана забрана за неговия лов. Усилията за възстановяване на числеността му включват размножаване в зоологически градини и последващо освобождаване в природата.

Красивият облачен леопард (Clouded Leopard) отбелязва своя празник на датата 4 август.

История на Димен Леопард

Обезлесяването на хабитатите, обитавани от Димния Леопард, води до съкращаване на числеността на вида, а също така и бракониерството заради привлекателната външност на тези животни. Отделни части от Димния Леопард находят приложение в практиките на китайската алтернативна медицина. Въпреки официалните забрани за лов на този импозантен хищник, незаконният отстрел продължава и е сериозен фактор за опасността от изчезването му.

Оценките показват, че в момента в дивата природа броят на индивидите от този вид животни не надвишава 10 000. В продължение на векове, козината на Димния Леопард е била обект на привличане за ловците, което е довело до неограничено изтребление на тези великолепни същества.

Димният леопард се намира в югоизточната зона на Китай, североизточната област на Индия, територията на Индокитай, Мианмар и Непал. Този вид обитава райони, които се издигат приблизително на 2000 метра над морското равнище. Изключително рядко този хищник може да бъде забелязан около речни течения или мочурища. Обикновено той предпочита да живее във върховете на дърветата, като слиза на сушата само за да се напие или да търси храна, в случай че не е успял да намери такава в короните на дърветата.

Как изглежда Димен Леопард

Димен Леопард се отличава с мускулесто и елегантно телосложение, което варира в дължина от 50 до 120 сантиметра. Височината на Димен Леопард достига приблизително 50 сантиметра. Дължината на опашката му е равна на дължината на тялото, което я прави отличителна с най-дългата опашка в сравнение с телесния размер сред всички представители на фамилията на котките. Димен Леопард умело употребява своята опашка за балансиране при изкачването на дърветата.

Димен Леопард притежава очи с кехлибареножълт оттенък, обрамчени от бели петна както над, така и под тях. Зениците му издължени вертикално. Неговите уши, малки по размер и закръглени на краищата, придават определен чар. Муцуната на леопарда е компактна, украсена с розов нос и бяла част около долната си зона. Задните му крака леко надхвърлят по дължина предните, което формира характерна издигнатост на задния му профил.

Крайниците на Димен Леопард се отличават с мускулестост и умерена дължина, като петната върху тях са значително по-малки в сравнение с тези по основната част на тялото. Лапите на хищника са широки, оборудвани с пет пръста, завършващи в остри нокти, които улесняват катеренето по дърветата. Глезените на Димен Леопард имат изключителна подвижност, позволяваща въртене до почти 180 градуса, което дава възможност за спускане надолу по дърветата с главата напред, подобно на катерица. Челюстите му са здрави и оборудвани с големи, остри зъби.

Характеристики на Димен Леопард

С какво се храни Димен Леопард

В изненадващ скок, Димен Леопардът се нахвърля на гърба на ахнатото животно, което не подозира нищо, и му пречупва шията, отнемайки му живота. Когато е изправен пред липса на храна за продължителни периоди, Димен Леопардът се приспособява към обстоятелствата, като се храни дори със змии и насекоми. Ловът на лемури и циветки е често срещано поведение за Димен Леопард. В случаите, когато е особено изгладнял, той може да нападне и домашни животни, като често избира най-младите теленца. Във височините на дърветата, Димен Леопардът е умел ловец, като успешно улавя маймуни, птици и отново лемури.

Размножаване на Димен Леопард

Димният леопард води уединен начин на живот и влиза в контакт с други особи от своя вид единствено през етапа на размножаване. Този период настъпва от март до август. Женските излъчват мощни вокални сигнали за привличане на мъжките. По време на спарването, мъжката особа може да ухапе толкова силно женската за шията, че понякога да я убие. Гестационният период продължава приблизително 90 дни, след което женската леопардка ражда в дупка между 1 и 5 малки, всяко от които тежи около 200 грама. Новородените остават без зрение до своя десети ден.

При раждането младите имат окраска, която е жълтеникаво-сива. Около шестия месец върху козината им започват да се появяват характерни петна. След два месеца и половина, младите животни започват да ядат твърда храна, но все още се кърмят до навършването на пет месеца. Способността да се катерят по дърветата се развива, когато са на около месец и половина. На деветмесечна възраст те се осамостоятелват и остават без майчината грижа. Майката единствена се грижи за потомството, след като мъжкият я напуска веднага след периода на размножаване. Самият мъжки съперничи и се бори с други мъжки, за да спечели правото да се спари с женската, след което прекарва около седмица с нея, чифтосвайки се.

Любопитни факти за Димен Леопард

Димен Леопард проявява изключителни умения в плуването и е способен да преследва своите жертви дори когато те търсят убежище във водната среда. Той е също така способен да заловя риба.

Димен Леопардът е нощно активно животно и често е буден след залез слънце. Той има способността да виси обратно захващайки се за клони само със своите задни крайници. За да избегне вниманието на пиявиците, Димен Леопардът редовно се качва по дърветата, търсейки убежище сред клоните.

Обикновено Димният Леопард има продължителност на живота от около 12 години. В дивата природа, неговите основни хищници са тигрите и леопардите, които го ловуват, за да си осигурят по-малко съперничество при търсенето на храна.

Леопардът Димен е животно, което защитава своята територия и редовно инспектира нейните граници, които обхващат над 20 квадратни километра. Въпреки това, в рамките на тази област, животното най-интензивно използва приблизително 4 квадратни километра.