Антилопата Бушбок е изключително уникална и често ни изненадва с необичайни видове, някои от които са непознати за мнозина от нас. Разнообразието на животни на този континент е невероятно обширно, и днес искаме да ви представим някои от най-забележителните и красиви представители.

Антилопата бушбок обитава Африка и се характеризира с разнообразие в окраската, която често се променя в зависимост от географската си локация. Обикновено окраската е светлочервена, тъмнокафява или червено-кафява, обогатена със специфични шарки. Често срещаните светли петна могат да бъдат в изобилие, но всички бушбоци се отличават с присъщата бяла линия през шията и гърдите.

Антилопите бушбок от мъжки пол разполагат с остро закривени рога, чиято максимална дължина може да бъде до половин метър. Освен това, тези животни притежават грива вдълж на гръбната си линия, която могат да изправят, когато са във възбудено състояние. Взрослите особи имат размери простиращи се от 1 до 1,5 метра в дължина и тежат между 25 и 80 килограма, като мъжките индивиди обикновено са значително по-големи от женските.

Тяхната височина варира между 80 и 110 см. Бушбоките са разпространени в Африка, особено на юг от Сахарската пустиня. Тези същества предпочитат зони с гъсталаци и тревни площи, които са разположени в близост до източници на вода. Те често обитават горски долини вдълж изсъхналите речни легла и понякога могат да бъдат наблюдавани около различни населени места на африканския континент.

Бушбокът обичайно води изолиран живот или се движи в парове. Това животно е активно главно през светлата част на денонощието, но понякога може да бъде видяно и през нощта. То се храни с листа, треви, плодове и се справя лесно с придвижването в гъсти зелени площи. Бушбокът често може да се наблюдава около разнообразни водни басейни и е известен със своите отлични способности за плуване.

Те проявяват голяма внимателност и при малейшата заплаха издават уникален и различим звук, подобен на лая на куче. Бременността на бушбока обикновено продължава приблизително 7 до 8 месеца. Несъмнено, това същество се откроява като едно от най-елегантните и привлекателни в обширния свят на африканската дива фауна.